Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 18/11/2023

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: ile Devamapp olarak hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı : Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği : Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması: Devamapp kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız : KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@devamapp.tech üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Günlük Verileri

Biz, bizim Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda telefonunuzdaki Günlük Verileri adlı veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığını bildirmek isteriz. . Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, bizim Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi gibi bilgileri içerebilir. , ve diğer istatistikler.

Çerezler

Çerezler, anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak yaygın olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili hafızasında saklanır.

Bu Hizmet, bu "çerezleri" açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için üçüncü taraf kodu ve "çerezler" kullanan kitaplıklar kullanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz ve cihazınıza bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini bilirsiniz. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

Devamapp aşağıdaki nedenlerle üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebilir:

Biz bu Hizmetin kullanıcılarını bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinize erişimi olduğu konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Sebebi ise kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri başka bir amaçla açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdürler.

Google Play Hizmetleri | Admob | Firebase için Google Analytics | OneSignal.

Güvenlik

Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve Devamapp'in bunun mutlak güvenliğini garanti edemediğini unutmayın.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Hizmet, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin Devamapp tarafından işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, biz bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Biz herhangi bir üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Bu Hizmetler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. Biz 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Devamapp'in, 13 yaşından küçük bir çocuğun bize kişisel bilgiler verdiğini öğrenmesi durumunda bunu derhal sunucularımızdan siler. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, Devamapp'in gerekli işlemleri yapabilmesi için lütfen bizimle ile iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Biz Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Biz bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Son güncellenme: 18/11/2023

Bizimle iletişime geçin

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle email info@devamapp.tech e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Son güncellenme: 18/11/2023

Bu Gizlilik Politikası'nı, platformu her kullanmak istediğinizde sayfayı tekrar ziyaret etmelisiniz. Gizlilik politikamızı her gün iyileştirmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için bu gizlilik politikası üzerinde her gün yenilikler sağlıyoruz.